หน้าที่ตับ อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายดูแลอย่างไรให้แข็งแรง (Liver)

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคตับ #ไขมันพอกตับ #ตับอักเสบเรื้อรัง #ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #หน้าที่ตับอ่อน #หน้าที่ของตับในระบบย่อยอาหาร #ทําลายตับ #โรคตับแข็ง #โรคตับอักเสบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A

ตับ เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ในร่างกาย อยู่ในช่องท้องบริเวณด้านบนขวาใต้ซี่โครง ตับมีหน้าที่สำคัญ จะเห็นได้ว่าตับมีความสำคัญต่อกระบวนการทำงานในร่างกายคนเราเป็นอย่างมาก และเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย หากได้รับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ ยา แอลกอฮอล์ สารเคมีหรือสารพิษต่างๆ รวมถึงไขมันที่มากเกินไป ตับก็อาจเกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบ ตับแข็ง ไขมันพอกตับ หรือมะเร็งตับ ภาวะไขมันพอกตับจะมีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป เปรียบเสมือนภัยเงียบที่ค่อยๆ ทำร้ายร่างกายเราโดยไม่รู้ตัว โดยมากผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจึงไม่มีอาการแสดง ในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับพบว่ามีปัญหาตับอักเสบ 10-20% ซึ่งเมื่อไรที่มีตับอักเสบ ก็จะมีความเสี่ยงของตับแข็งและมะเร็งตับตามมา ผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจึงไม่ควรละเลยการรักษาและการดูแลตนเอง โดยทั่วไปการรักษาภาวะไขมันเกาะตับที่สำคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมถึงการแก้ไขต้นเหตุของความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ความดันโลหิตสูง

 

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคตับ #ไขมันพอกตับ #ตับอักเสบเรื้อรัง #ไวรัสตับอักเสบซี #ไวรัสตับอักเสบบี #หน้าที่ตับอ่อน #หน้าที่ของตับในระบบย่อยอาหาร #ทําลายตับ #โรคตับแข็ง #โรคตับอักเสบ #Liver

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคตับ #โรคอ้วน #เบาหวาน #ความดันโลหิตสูง #ไขมันในเลือดสูง #ไวรัสตับอักเสบซี #ไขมันพอกตับ #ไขมันพอกตับเกิดจาก #โรคมะเร็งตับอ่อน #ไขมันพอกตับ อาหาร #Fatty Liver Disease
  • #ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กรดไหลย้อน #กรดในกระเพาะอาหาร #หลอดอาหารอักเสบ #แสบร้อนกลางอก #เรอเหม็นเปรี้ยว #กรดไหลย้อน อาการ #กรดไหลย้อน เกิดจาก #กรดไหลย้อน รักษา #GERD
  • #ศูนย์ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์  #โรคมะเร็งตับ #ความเสี่ยงมะเร็งตับ #อาการะเร็งตับ #ป้องกันมะเร็งตับ #โรคมะเร็งตับอ่อน #โรคมะเร็งตับ อาการ #โรคมะเร็งตับ สาเหตุ อาการ การป้องกัน #Liver cancer